Koe työsi merkitys – koulutus myötätuntoisen yhteistyön voimaan

On tärkeää tunnistaa tunteiden ja vireystilojen vaikutus jokaisen ihmisen työhön. Työpaikoilla saattaa ilmetä ärtymystä, tehottomuutta, väsymystä ja jopa burnout-olotiloja, joita voi aiheuttaa tunnista- ja säätelykyvyn puute. Huono kommunikaatio ja tunneilmaisun puute työpaikoilla vahvistavat jo lapsuudessa kehittyneitä tunnerefleksejä, jotka voivat johtaa konflikteihin, vastustamiseen ja pahimmillaan työuupumukseen. Vaikka työpaikka ei ole terapiahuone, jokaisella yhteisön jäsenellä on velvollisuus kohdata toinen ihminen mahdollisimman turvallisesti omien kykyjensä puitteissa.

Koulutus tarjoaa kolme osaa, jotka vievät meidät matkalle ihmisen tunnesäätelyjärjestelmän juurille. Koulutus perustuu omakohtaisiin esimerkkeihin ja selkeisiin kasvatus- ja kehityspsykologian teorioihin, ja ne auttavat osallistujia hahmottamaan, miten työskentely kehossa tuntuu ja miten se voisi tuntua, jos ymmärtäisimme paremmin tunteiden ja vireystilojen merkityksen. Ilman ymmärrystä tunne- ja stressinsäätelyn palkintojärjestelmästä emme voi hyödyntää tunteiden käsittelyä uuden oppimisessa. Ilman uuden etsimistä ja oppimista, leikkiä ja positiivista stressiä, voimme tulla jäykiksi, mikä estää meitä kokemasta työn onnistumisen sisäisiä tunteita.

Koulutuksen ja käytännön harjoitusten avulla on mahdollista ymmärtää, että menestykseen tarvitaan onnistunutta yhteistyötä ja yrityksen todellista menestystä. Tämä edellyttää tunne- ja stressinkäsittelyn osa-alueiden ymmärtämistä ja niiden yhdistämistä eri työvaiheissa. Menestyksekkäät taloudelliset tulokset ovat seurausta pitkäaikaisesta kehittymisestä, kohtaamisista, odotuksista, leikeistä, etsimisestä, huolenpidosta ja halusta. Nämä ovat todellisia palkintotunteita, jotka liittyvät työn sisäiseen menestykseen.

KESTO: 3 x 90 min

HINTA 1990 e + ALV 24 % + matkakulut

Kysy tarvittaessa muokattua kokonaisuutta juuri teidän tarpeisiinne!

Luennoista asiakkaidemme sanoin:

"Erittäin mielenkiintoisia settejä! Lisää näitä kiitos!”

"Jussi on erinomainen kouluttaja ja saa ajatuksia käsiteltäväksi valtavasti."

"Hyvin usein keskitytään sellaiseen perussoopaan, jota todella pitäisi käsitellä koko elämän ajan. Harvoin tulee pysähdyttyä ja mietittyä tunteiden vaikutusta kaikkeen."

"Jussi menee syvemmälle kuin monet muut ja arvostan sitä. Toivottavasti saamme hänet vieraaksemme jatkossakin."

"Jussilta tuli monipuolisia ajatuksia, erityisesti itsereflektion osalta. Hyvä huumori sävytti koulutuksia. Kiitos, Jussi!"

"Koulutus oli hyvä ja sai ajattelemaan."

"Laadukasta ja asiantuntevaa sisältöä. Ympäristö oli turvallinen ja tunnelma lämminhenkinen ja rakkaudellinen.”