Turvallinen itse- ja kanssasäätely yhteisössä

Turvallisen oppimisyhteisön rakentaminen alkaa turvallisesta itse- ja kanssasäätelystä: Ainutlaatuisen kolmen tunnin koulutuskokonaisuuden tavoitteena on antaa työkaluja turvallisen työ- ja oppimisyhteisön luomiseen, jossa sekä opettajat että oppilaat voivat tuntea turvaa. Koulutus keskittyy turvallisen yhteisön ytimen muodostamiseen: positiivisen ja negatiivisen tunteen kanssasäätelyn ymmärtämiseen ja säätelemiseen.

Miksi tunteiden säätely on tärkeää?

Ihmisaivot ovat kehittyneet vuorovaikutuksessa itsen ja muiden kanssa; meidän perimmäisenä tavoitteenamme on ylläpitää tasapainoa ja hyvinvointia. Koulutus laajentaa ymmärrystä siitä, kuinka kaikki kohtaamamme objektit ja tilanteet herättävät meissä emotionaalisia reaktioita, jotka jatkuvasti vaikuttavat käyttäytymiseemme ja oppimiskykyymme. Me saamme yhdessä oppia, kuinka sisäiset kokemukset ja niiden merkitys muovaavat suhdettamme ympäröivään maailmaan, ja miten voimme luoda turvallisen objektien oppimisen maailman itsellemme ja lapsille.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia keskeisiä teemoja:

  • Aivot ja emootiot: Tutustutaan siihen, kuinka aivot rakentavat suhteita itseen ja toisiin emotionaalisen reaktion kautta, ja kuinka tämä ymmärrys voi auttaa meitä rakentamaan turvallisempia oppimisympäristöjä.
  • Sisäinen ja ulkoinen kokemus: Pohdimme sisäisen kokemuksen (implisiittinen) ja sen tulkinnan (eksplisiittinen) merkitystä, ja kuinka ne vaikuttavat meidän käsitykseemme todellisuudesta.
  • Tunteiden säätely: Syvennymme oikean aivopuoliskon rooliin tunteiden säätelyssä ja kuinka tunteiden tunnistaminen, käsittely ja ilmaisu voivat tukea terveitä vuorovaikutussuhteita ja itsehillintää.
  • Turvallisen yhteisön rakentaminen: Käsittelemme käytännön menetelmiä ja harjoitteita, joilla voidaan vahvistaa turvallisuuden tunnetta oppilaitoksessa, kuten turvallisen paikan luominen (secure base), virittäytyminen (attunement), ja peilaaminen.


Kenelle koulutus on suunnattu?

Tämä koulutus on suunnattu kaikille opetusalalla työskenteleville, jotka haluavat syventää ymmärrystään ja taitojaan emotionaalisesta säätelystä ja sen merkityksestä turvallisen oppimisympäristön luomisessa. Koulutus soveltuu erityisesti opettajille, koulun henkilökunnalle ja kasvattajille, jotka haluavat tukea oppilaiden hyvinvointia ja oppimista.

Miksi osallistua?

Osallistumalla tähän koulutukseen saat kattavan käsityksen siitä, kuinka emotionaalinen kanssasäätely vaikuttaa oppimisyhteisön turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Saat käyttöösi työkaluja ja menetelmiä, joilla voit aktiivisesti edistää positiivista vuorovaikutusta ja ymmärrystä oppilaitoksessasi.

Kutsukaa minut mukaan rakentamaan turvallisempaa ja myötätuntoisempaa oppimisympäristöä, jossa jokainen voi tuntea olevansa arvostettu ja ymmärretty!

KESTO: 3 h

HINTA: 990 e + ALV 24 % + mahdolliset matkakulut