Uutuus: EMOVERE-videosarja

EMOVERE-videosarjan aikana saamme yhdessä tutkia, miten turvaton kiintymyssuhde vaikuttaa meidän psyykkisfyysiseen hyvinvointiimme

Sarja tarjoaa syvällisen katsauksen siihen, miten kiintymyssuhteet vaikuttavat meidän mielenterveyteemme ja fyysiseen hyvinvointiimme, alkaen siitä, kuinka meidän itsetuntemuksemme muodostuu tunteidemme kautta, aina siihen, miten turvattomat kiintymyssuhteet voivat altistaa meitä psykopatologisille häiriötiloille.

Tämä videosarja tarjoaa kattavan, omaan, kliiniseen kokemukseen ja moderniin kiintymyssuhdeteoriaan perustuvat psykoedukatiivisen paketin siitä, miten me voimme tunnistaa ja käsitellä turvattoman kiintymyssuhteen aiheuttamia haasteita ja näin edistää terveempiä suhteita ja parempaa hyvinvointia sekä itseemme että läheisiimme.

Kutsun teidät mukaan tälle kahdeksanosaiselle matkalle kohti syvempää ymmärrystä kiintymyssuhteen merkityksestä yksilön itse- ja kanssasäätelyyn.

Videosarjan teemoja:

  • Ihmisen ydintietoisuus itsestä syntyy emootioiden avulla
  • Oikean aivopuoliskon rooli emootioiden/affektien säätelyssä
  • Stressisäätelyn rooli lapsen psyykkisfyysisessä kehityksessä
  • Kiintymyssuhde
  • Itsesäätely on lapsen itsenäisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta lisäävä prosessi
  • Kiintymyssuhteessa rakentuu sisäinen työmalli elämään
  • Turvattoman kiinttymyssuhteen seuraukset
  • Miten eheytyä kiintymyssuhdevaurioista kehollis-dialektisessa kiintymys­suhdeterapia­suhteessa?

Tutustu Jussin suosittuihin video­sarjoihin

Pajuniemen YouTube-sarjat vievät mukanaan, koskettavat ja jättävät jäljen

Jaksot tarjoavat sydämen kasvun tilan – kokeile rohkeasti!

Katso täältä ›

"Häpeään kiintyneet -videosarjan tekeminen oli minulle merkittävää. Sarja on hyvin henkilökohtainen, koska se kertoo myös oman tarinani. Häpeään kiintyneet auttoi luomaan nykyisen brändini, joka perustuu rehellisyyteen."